Chia tài sản khi ly hôn

1. Phân chia tài sản khi ly hôn Quy định về việc giải quyết chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn Trong trường hợp các bên không thỏa thuận việc giải quyết chia tài sản thì các bên có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Tài sản chung vợ chồng được giải quyết  trong vụ án ly hôn …